Հանրահաշիվ
Շուտ է պետք, մաթեմ 4

Երբ 1 պարկից վերցրին 10 կգ ալյուր, իսկ 2 պարկից ՝ 6 կգ, պարկերում ալյուրի քանդակները հավասարվեցին։ Պարկերում ալյուրի քանդակները հավասարեցնելու համար ամենաքիչը որքա՞ն ալյուր կարելի էր վերցնել?: